آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت

R41
(R.O. Membrane Scale Inhibitor)
(بازدارنده‌ی رسوب در دستگاه‌های اسمز معکوس)

کاربرد: این ماده بر پایه اسید فسفونیک (فسفونیتها) و پلیمرهای ضد رسوب بوده و برای جلوگیری از تشکیل رسوب روی ممبرانهای دستگاه اسمز معکوس (R.O.) و سیستم‌های نانوفیلتراسیون بسیار مؤثر است.  R41 در جلوگیری از تشکیل رسوبات غیر آلی به ویژه کربنات کلسیم، فسفات کلسیم و آهن و نیز سولفات و سیلیکای پایین تا متوسط نقش دارد. این محصول در محدوده وسیعی از شرایط کارکرد دستگاه، تا اندیس لانژلیر (LSI) حدود ۵/۲ و مقدار pH بین ۵ تا ۵/۸ بخصوص برای آب‌ چاه با مقدار TDS بالا و قلیائیت پایین تا متوسط از تشکیل رسوبات غیر آلی جلوگیری می‌کند.
مشخصات:

 حالت فیزیکی  مایع  PH محلول  کمتر از ۳
 رنگ  کهربایی یا زرد  مقدار انحلال در آب  کاملا محلول
 دانیسته در دمای ۲۰ درجه  بین ۱/۱۸ تا ۱/۲۵

مقدار و نحوه مصرف:
بصورت پیوسته و معمولاً در محل نصب فیلتر کارتریج تزریق می‌شود. با توجه به کیفیت آب خام حدود ppm5-2 یعنی ۲ تا ۵ گرم به ازای هر مترمکعب آب خام (ورودی) دستگاه اسمز معکوس از طریق سیستم تزریق مواد شیمیایی که روی دستگاه R.O. نصب شده است به آب تغذیه دستگاه R.O. وارد می‌گردد. مقدار تزریق توسط درجه تزریق پمپ و غلظت محلول ساخته شده تنظیم می‌گردد. مقدار دقیق تزریق با توجه به آنالیز آب خام و مقدار بازیابی (Recovery) سیستم اسمز معکوس محاسبه می‌گردد.
بسته بندی:
بشکه‌های پلاستیکی ۲۰ و ۲۰۰ لیتری (۲۵، ۲۰۰، ۲۲۵، ۲۳۰ و ۲۵۰ کیلوگرمی)
موارد ایمنی:
از تماس با چشم و پوست بدن جلوگیری شود و در ظروف کاملاً بسته و مکان خشک و تاریک نگهداری شود.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.

9 + 2 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

'Web Designed By | Parse-Design 02165612583'