تصفیه آب به روش اسمز معکوس

تصفیه آب به روش اسمز معکوس

 

اسمز معکوس بطور گسترده در شیرین سازی آب دریا، جداسازی مواد آلی و سمی از پسابهای صنعتی بکار برده می شود.
این دستگاه طوری طراحی شده است که فیلترهای انتهایی دارای دقت بالاتر بوده و این افزایش دقت از هر فیلتر به فیلتر بعد به تدریج اتفاق می افتد و باعث حذف ذرات درشتر در ابتدای مسیر و حذف ذرات ریزتر در فیلترهای بعدی شده و همچنین عمر فیلترها را بالاتر می برد.
اسمز برای دستیابی اساسی به یک تعادل پایدار عمل می نماید. دو نوع مایع حاوی غلظت های مختلف مواد جامد محلول که در تماس با یکدیگر قرار گرفته اند مخلوط خواهند شد، تا غلظتی یکنواخت بوجود آید هنگامی این دو سیال توسط یک غشای نیمه تراوا از هم جدا خواهند شد که سیال حاوی غلظت کمتر خواهد توانست از غشای ممبران عبور نماید و سیال حاوی غلظت بیشتر پس از مدتی در یک طرف ممبران در سطح بالاتری قرار خواهد داشت، به تفاوت در ارتفاع فشار اسمزی گفته می شود.
این شیوه بر اساس ایجاد فشار کافی بر روی یک غشاء نیمه تراوا و گذار آب خالص از میان این غشاء در خلاف فشار اسمزی طبیعی می باشد. در صدی از آب به همراه املاح موجود در آن از خارج غشاء به پساب هدایت می شود. آب حاصل از تصفیه به روش R.O همچون آب حاصل از ذوب شدن برف ها دارای املاح محلول بسیار پایینی می باشد، از این رو برای آشامیدن بسیار سبک بوده و برای پخت و پز و آشپزی بسیار مناسب می باشد. معمولا برای حفظ سلامت کودکان و نوزادان نیاز است که در خوراک و نوشیدنی آنها از آب سبک و بهداشتی استفاده شود از این رو آب تصفیه شده با این روش برای حفظ سلامتی کودکان و کلیه افراد بسیار مناسب می باشد.
تصفیه آب به روش اسمز معکوس مزایای فراوانی دارد که برخی از آنها عبارت اند از اقتصادی بودن سیستم اسمز معکوس نسبت به روش های دیگر، مصرف انرژی کمتر در مقایسه با روش های دیگر تصفیه آب، امکان کار مداوم بدون نیاز به توقف های ادواری، سهولت کار با دستگاه و کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری،عدم عبور باکتری، ویروس ها و مواد تب زا (PYROGENS) از ممبران ها، امکان بازگرداندن آب غلیظ به محیط زیست و یا استفاده مجدد از آب در دستگاه.
این فرایند برای تهیه آب آشامیدنی از آبهایی که حاوی املاح معدنی زیاد و ناخالصی های آلی می باشد، بسیار مفید می باشد اسمز معکوس را می توان در داروسازی و پزشکی جایگزین روش تقطیر، برای تولید آب خالص و عاری از میکروارگانیسم ها نمود. امروزه روش اسمز معکوس اقتصادی ترین فرایند برای تهیه آب آشامیدنی از آبهای شور مناطق کم آب می باشد.

Leave a comment

Your email address will not be published.

یک × چهار =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

'Web Designed By | Parse-Design 02165612583'