تصفیه آب به روش نانو

تصفیه آب به روش نانو

 

پیشرفت کشور در فناوری نانو سبب شده که ایران به عنوان یکی از معدود کشورهای پیشگام دراین عرصه از ویژگی های مختلف این علم درعرصه های مختلف استفاده نماید.

تصفیه آب یکی از عرصه هایی است که فناوری نانو به کمکش آمده اما کمتربه آن پرداخته می شود. فن‌آوری نانو با راهکارهای نوین و جدید خود اظهار می‌دارد که مواد با پایه نانو می‌توانند به فن‌آوری های تصفیه آب ارزان قیمت‌تر، بادوام‌تر و مؤثرتری منجر شوند، که با این وجود بخشی از نیازهای کشورهای در حال توسعه را می توانند به نوعی برآورده ‌سازند.
یکی از این روش های تصفیه مرسوم در دنیا، روش نانو فیلتراسیون می باشد.یکی از کاربردهای فناوری نانو استفاده از نانوفیلترهاست که گام مؤثری در حفظ محیط زیست و صرفه جویی در انرژی نهاده است.
فناوری نانو، مجموعه تکنیک هایی است که، ساخت، مشاهده و اندازه گیری اشیاء، ساختارها و سیستم های نانو مقیاس را ممکن می سازد، موی سر انسان را در نظر بگیرید، قطرآن یک دهم میلیمتر است ، باید گفت، یک نانومتر صدهزار برابر کوچکتر از این مقیاس است.
فناوری نانو به روش های زیر به تصفیه آب کمک می کند:
• روشهای سازگار با محیط زیست جهت تصفیه آبهای زیر زمینی به وسیله اجزای معدنی و آلی
• غشاهای فیلتراسیون نانو متری به منظور افزایش بازیابی آب
• نانو حسگرهای زیستی جهت تشخیص سریع آلودگی آب
• نانو مواد برای بهبود کارایی فرایندهای فتوکاتالیستی و شیمیایی

فناوری نانو همچنین به معنای ساخت اتم هایا ملکول ها جهت تولید مواد، دستگاه ها و تکنولوژی های جدید هم هست.نانو لوله های کربنی یکی از این دستگاه ها به شمارمی آیند.

NNNN

خواص شیمیایی منحصربه فرد نانو لوله های کربنی باعث می شود که تنها مولکول های بسیارکوچکی مانند مولکول آب بتوانند از درون آن عبور کنند این در حالی است که ویروس ها، باکتری ها، یونهای فلزی سمی و ملکولهای آلی خطرناک این قابلیت را ندارند.
کربن یکی از موادی است که برای تصفیه آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. کربن فعال به دلیل داشتن حفره می‌تواند مساحت سطحی بالایی داشته باشد در نتیجه آلودگی‌های موجود در آب را به خود جذب کند. اما استفاده از کربن فعال با مشکلاتی همراه است، برای مثال جدا کردن آن از آب دشوار است و همچنین مسدود شدن حفره‌های موجود در کربن، کارایی آن را کاهش می‌دهد. نانو لوله کربنی می‌تواند جایگزین مناسبی برای کربن فعال باشد.
براین اساس زمینه برای پژوهش های بیشتر در جهت استفاده بیشتر از فناوری نانو در صنعت تصفیه آب وجود دارد که می تواند منجر به پیشرفت های چشم گیر در صنعت آب و فاضلاب کشور باشد.

Leave a comment

Your email address will not be published.

3 − یک =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

'Web Designed By | Parse-Design 02165612583'