تصفیه فاضلاب صنایع دارویی

تصفیه فاضلاب صنایع دارویی

داروها شامل گستره وسیعی از مواد شیمیایی هستند که جهت پیشگیری و یا درمان بیماری ها استفاده می شوند.
اکثر داروها در کارخانجات با استفاده از فرمولاسیون های خاص و از مواد شیمیایی ساخته شده و شامل محصولات بسیار متنوع مانند آنتی بیوتیک ها، مسکن ها، هورمون ها، واکسن ها، ویتامین ها و مکمل های غذایی و دارویی، مواد ضدعفونی کننده،… می شوند.

به این ترتیب پساب صنایع دارویی یکی از خاص‌ترین پسابهای صنعتی می باشد چرا که از یک سو تغییرات زیاد در کیفیت پساب مشاهده می گردد مانند pH که بستگی به فرآیند تولید و ماده تولیدی دارد و از سوی دیگر عمدتا حاوی آلاینده هایی است که به طور معمول در پساب های دیگر–حتی صنعتی–نیز یافت نمی شوند مانند آنتی بیوتیکها.

AKKKKKKKKKKKKKK

از این رو پساب صنایع دارویی نیاز به شناخت وسیعی از ماده موثر دارویی تولیدی و سایر مشخصه های عمومی تصفیه فاضلاب ( مانند کمیت پساب تولیدی، بار آلی، وجود مواد مغذی و … ) دارد.
فاضلاب صنایع داروسازی در صورت تخلیه به محیط زیست بدون انجام عملیات تصفیه باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیری در محیط زیست می شوند. این فاضلاب ها دارای مواد شیمیایی و سمی بالا، انواع هورمون ها، آنتی بیوتیک ها و سایر ترکیبات آلی خاص می باشند. برای تصفیه این فاضلابها عموما از ترکیب فرآیندهای بیولوژیکی (هوازی و بی هوازی) با فرآیندهای شیمیایی و یا الکتریکی و یا فرآیندهای پیشرفته تصفیه فاضلاب مانند فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته یا تخریب ملکولی استفاده می شود.
بنابراین واجب است در کنار کارخانه های داروسازی تصفیه خانه های فاضلاب با قابلیت های زیر ایجاد شود:
• مسیرمجزای تصفیه برای فاضلاب های مختلف با تصفیه پذیری زیستی گوناگون
• بکارگیری فرآیندهای نوین نظیر اکسیداسیون شیمیایی و فیلتراسیون شنی–کربنی در حذف آلاینده های مقاوم در برابر تجزیه زیستی
• قابلیت بهره برداری در دبی های مختلف به واسطه مدولاسیون تصفیه خانه
• بکارگیری فرآیندهای بیوفیلمی تلفیقی با رشد معلق به منظور افزایش غلظت باکتری های تجزیه گر زیستی
• اتوماسیون کامل تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب
• امکان بازیابی پساب تولید شده و مصرف آن در بخش آبیاری و کشاورزی
• حجم لجن مازاد پایین بواسطه زمان ماند سلولی بالا در فرآیند
• بکارگیری تاسیسات مدرن روز دنیا به منظور تجهیز تاسیساتی تصفیه فاضلاب
• آزمایشگاه فاضلاب به منظور کنترل و پایش بهره برداری

با توجه به اینکه اغلب آلاینده های موجود در این صنایع به صورت محلول هستند، لذا به تصفیه فیزیکی خاصی نیاز ندارند. مهم ترین نکته در تصفیه این فاضلاب ها، کاهش COD و BOD محلول در آنهاست که اکثرا توسط مواد شیمیایی آلی پیچیده به وجود می آیند. به همین دلیل این مواد آلی پیچیده ابتدا بایستی توسط فرایندهایی به مولکول های ساده تر شکسته شده و سپس مورد تصفیه متداول قرار گیرد.

تصفیه فاضلاب چه در بعد صنعتی و چه شهری به دلیل استفاده از تجهیزات و مشکلات بهره‌برداری و نیاز به برق مصرفی زیاد مشکلات فراوانی را به همراه دارد. انتخاب روش تصفیه در مناطقی که با مشکلات برق‌رسانی رو به رو است از اهمیت خاصی بر خوردار می‌باشد. تصفیه فاضلاب صنایع دارویی، گستره وسیعی از روشهای تصفیه فاضلابهایی است که نه تنها در ساختار، بلکه در دامنه (مقدار) هم، به واسطه تنوع روشهای تصفیه، تنوع دستگاههای تصفیه کننده، تنوع فصول و حتی زمان تفاوت دارند.
درصورت سهل انگاری و کم توجهی به تصفیه صحیح پساب های حاصل از کارخانه های داروسازی صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می شود و جان انسان و سایر جانداران منطقه را تهدید می نماید.

Leave a comment

Your email address will not be published.

2 × 3 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

'Web Designed By | Parse-Design 02165612583'