تصفیه فاضلاب قند و شکر

تصفیه فاضلاب قند و شکر

کارخانه تولید قند و شکر هم در طی فرآیند تولید مقدار زیادی پساب به جای می گذارد. واقع شدن ایران در منطقه خشک و کم آب جهان و افت کمی و کیفی منابع آب، توجه به برنامه های کاهش مصرف، تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن را به خصوص در بخش صنعت ضروری می سازد.

 

اهمیت صنایع قند از بین صنایع کشور از آنجا ناشی می شود که این صنعت با مصرف بیش از ۱۳۲ میلیون متر مکعب آب در سال و بدون در نظر گرفتن سایر صنایع غذایی، به تنهایی در مقام نخست صنایع کشور جای گرفته است. صنایع قند با مصرف بیش از ۱۸% آب صنعتی و تولید ۳۸% بار آلی کل صنایع کشور، توجه بیشتری را می طلبد.
شستشوی چغندر با استفاده از آب و دستگاههای شستشو به شکل نیم استوانه انجام می شود که در آنها با حرکت بازوهای گردان و ساییدن چغندرها بهم عمل شستشو صورت می گیرد.
شستشوی نیشکر ساده بوده و در مقایسه با شستشوی چغندر به آب کمتری نیاز دارد. ضمن حرکت نیشکر توسط نقاله با پاشیدن آب بر روی آن شستشو انجام می گیرد. آب حاصل از شستشو، از طریق روزنه های نقاله خارج شده و به فاضلاب می رود، در این آب مقداری مواد قندی وجود دارد که به عنوان ضایعات شستشوی نیشکر به حساب می آید. با استفاده از آهن ربای مخصوص قطعات کوچک آهنی همراه با نیشکر نیز جدا سازی می شوند.آب حاصل شستشو را می توان با ته نشینی اولیه تصفیه و مجدد به چرخه تولید برگرداند.
غلظت و حجم فاضلاب تولیدی، در صنایع قند نوسانات شدیدی دارد. مقادیر این مشخصه ها بیش از آنکه به ظرفیت و فناوری تولید وابسته باشد، از نحوه اعمال مدیریت مصرف آب و کنترل آلودگی تولیدی تاثیر می پذیرد .
صنعت قند و یا به عبارتی استخراج شکر از چغندر قند یا نیشکر از جمله صنایع مهم کشور محسوب می شود که جزء صنایع فصلی می باشد. مشخصات فاضلاب مربوط به قسمت های مختلف کارخانجات قند، متناسب با نوع فرایند، منطقه و مواد اولیه مصرفی و … بسیار متفاوت است.
عدم استفاده صحیح از سیستم های تصفیه آب در این واحد های صنعتی سبب آلودگی های زیست محیطی متعددی می شود.
این واحد صنعتی به جز آلودگی هوا و بوی نامطبوع، زمین های کشاورزی پیرامون خود را نیز بی نصیب نگذاشته و آلودگی فاضلاب آن بسیاری از محدوده های زراعی منطقه را نیز در برخواهد گرفت.
مضرات فاضلاب نواحی تولیدی و صنعتی بر هیچ کس پوشیده نیست چه بسا که این خروجی فاضلاب بدون تصفیه از کارخانه خارج شود و سبب آلودگی و بیماری های متعدد برای ساکنان منطقه و آسیب رسانی به محیط زیست شود.

Leave a comment

Your email address will not be published.

20 + 17 =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

'Web Designed By | Parse-Design 02165612583'