1. گواهینامه صلاحیت پیمانکاری
  2. بانک تجارت
  3. گواهینامه شناخت پمپ ها
  4. لوح های نمایشگاه ها
[us_gallery ids=”3293,2885,2884,2883,2882,2881,2879,2880″ layout=”masonry” columns=”6″]