دستگاه خانگی دو مرحله ای

دستگاه خانگی دو مرحله ای

مرحله اول : فیلتر دو منظوره رسوبگیر و کربن فعال جهت حذف رسوبات، مواد معلق، رفع کدورت آب بهبود طعم و مزه آب و حذف کلر ، رنگ و بو از آب

مرحله دوم : فیلتر کربن بلاک جهت حذف کلر، مواد آلی، سموم، مواد شوینده و رنگ و بو از آب

مرحله نهایی : ضدعفونی کننده به روش تابش پرتو فرابنفش (UV) جهت ضدعفونی، استریلیزه کردن آب و از بین بردن میکروب ها، باکتری ها، ویروس ها و کلیه میکرو اُرگانیسم ها در آب

حداکثر آب دهی : ۲ لیتر در دقیقه

Leave a comment

Your email address will not be published.

پنج × یک =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

'Web Designed By | Parse-Design 02165612583'