رزین

فیلترهای رزینی به عنوان یکی از مراحل پیش فیلتراسیون قبل از سیستم RO می باشد. رزین ها آلاینده ها را تا ۹۹% کاهش می دهند. تبادل یونی، فرایند مبادله برگشت پذیر یون ها بین یک جامد (رزین تبادل یونی) و یک مایع است. چون آنها مانند “اسفنجهای شیمیایی” عمل می کنند، رزین های تبادل یونی به طور ایده آلی برای حذف موثر آلاینده ها از آب و سایر مایعات مناسب هستند. این تکنولوژی  مزیت های زیادی در نرم کردن آب صنعتی، بازیافت فاضلاب و دیگر فرآیند های تصفیه آب مثل بازیابی بالای آب، حجم کم ضایعات و انعطاف پذیری عملیاتی را دارد. رزین های تبادل یونی در انواع کاربردهای تخصصی مثل فرایندهای شیمیایی، دارویی، استخراج معدن، صنایع غذایی و نوشابه سازی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

Leave a comment

Your email address will not be published.

4 × یک =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

'Web Designed By | Parse-Design 02165612583'