Blog

شاخص های آزمایشی تصفیه خانه های فاضلاب

پساب یا فاضلاب به بازمانده‌ها و دورریزهای عمدتاً مایع محلی، شهری یا صنعتی گفته می‌شود. شیوه گردآوری و دورریزی آن در هر منطقه، بسته به آگاهی محلی نسبت به محیط زیست فرق می‌کند.

 

با توجه به اینکه امرزوه تقریبا اکثرصنایع از آب استفاده می کنند همچنین مصارف خانگی و کشاورزی هم به سهم خود فاضلاب زیادی درچرخه طبیعت می کنند لذا علم تصفیه فاضلاب و تبدیل فاضلاب به آب پاک تر و کم ضررترجایگاه خاصی در صنعت آب و فاضلاب ایجاد کرده است و تصفیه خانه ها در پی سالم سازی آب جهت بازگشت به چرخه مصرف هستند. هدف نهایی تصفیه فاضلاب حفاظت محیط زیست است به نحوی که با اصول بهداشت عمومی و مسایل اقتصادی، اجتماعی هماهنگ باشد.
تصفیه فاضلاب دارای سه مرحله اصلی و چند زیر شاخه است:
مرحله اول(تصفیه مقدماتی): تصفیه ی فیزیکی از قبیل آشغال گیری، دانه گیری، ته نشینی مواد معلق و بالاخره خشک کردن و دفع لجن.
مرحله دوم (تصفیه ثانویه): تصفیه زیستی با استفاده از باکتریها ی گوناگون هوازی موجود در فاضلاب و تصفیه ی زیستی با استفاده باکتریهای بی هوازی برای تصفیه فاضلاب و لجن.
مرحله سوم (تصفیه پیشرفته و یا تصفیه نهایی): زلال سازی و کاربرد یک و چند روش از تصفیه ی تکمیلی زیر:
• ادامه ی فرایند نیترات زدایی
• گذرانیدن فاضلاب از صافی های ماسه ای و یا micro filtration
• activated carbon
• نمک زدایی با روش تعویض ین
• روش اسموزی وارونه و ……..

شاخصهای آزمایشی ابزار اولیه کار تصفیه خانه به شمار می روند که عموما از طریق آزمایشات شیمیایی اندازه گیری می شوند. در واقع با اندازه گیری این شاخص ها میزان سالم سازی آب و قابلیت استفاده آن برای مصارف مختلف سنجیده و تعیین می گردد.
مهم ترین آزمایشات فاضلاب شامل موارد ذیل است:
۱- اکسیژن محلول (D.O)
۲- اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD)
۳- اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
۴- آزمایش تعیین میزان اکسیژن محلول مورد نیاز
۵- مواد معلق (SS)، مواد معلق فرار (VSS)
۶- آزمایش ته نشینی ۳۰ دقیقه ای
۷- مواد مغذی یا نوترینت ها (P&N)
۸- PH
۹- روغن و چربی (Oil & Grease)
۱۰- دما (T)
۱۱- آزمایشهای میکروسکپی
۱۲- عمق پوشش لجن
۱۳- اسیدیته و قلیایی بودن
۱۴- آزمایشهای جار
۱۵- دبی یا میزان جریان (Q)
۱۶- زمانهای ماند
۱۷- مقادیر مواد شیمیایی که به سیستم افزوده می شود
۱۸- حدود ارتفاع مایعات در حوضچه ها

اشتراك گذاری نوشته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *