کربن

کربن اکتیو

فیلترهای کربن فعال به عنوان یکی از مراحل پیش فیلتراسیون قبل از سیستم RO می باشند.

کربن فعال قادر به حذف کلر، مواد آلی، فلزات سنگین، تری هالومتان ها، آفت کش ها و بسیاری آلاینده های دیگر آب می باشد. همچنین قادر به شکستن ترکیب کلرآمین و حذف کلر از آب می باشد. میزان دوز بسیار پایین از کلر می تواند ممبرین را از بین ببرد.

Leave a comment

Your email address will not be published.

دوازده − چهار =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

'Web Designed By | Parse-Design 02165612583'