کلر زنی

کلر زنی

کلرزنی یکی از قدیمی‌ترین و عمومی‌ترین شیوه های گندزدایی آب در جهان می‌باشدکه با هدف انهدام عامل‌های میکروبی بیماری‌زا، کنترل میکروارگانیسم‌های مزاحم، ممانعت از رشد مجدد میکروبی در شبکه‌های آب‌رسانی و حذف یا تقلیل رنگ، طعم و بوی آب به انجام می‌رسد از دلایل عمده استفاده از آن می توان موثر بودن در غلظت پائین، ارزان و در دسترس بودن ونیز داشتن باقیمانده در آب پس از عمل گند زدائی را نام برد. با توجه به تشکیل ترکیبات آلی کلرینه و سایر ترکیبات تری هالومتان در اثر گند زدایی با کلر که عوارض نامطلوبی را برای مصرف‌کنندگان به همراه دارد استفاده از گند زداهای جدید روز به روز ابعاد وسیع تری می‌یابد.

کلرزنی آب خام عبارت است از سالم‌سازی آب ورودی به تأسیسات به منظور اکسیداسیون و حذف نسبی آلاینده‌های آلی مولد بو و طعم نامطلوب، حذف نسبی آلاینده‌های معدنی مانند آهن، منگنز، فلزات سنگین و ته‌نشینی آنها در مرحله زلال‌سازی و جلوگیری از رشد بعدی میکرو ارگانیسم‌ها و گیاهان آبی در تأسیسات تصفیه‌خانه.

 مبانی کلرزنی برای حصول اطمینان از درستی کلرزنی قواعد زیر بایستی رعایت شود :

· آب مورد گندزدایی، صاف و بدون کدورت باشد .

· کلر مورد نیاز آب مشخص گردد، نقطه شکست کلر و کلر باقی مانده آزاد حائز اهمیت است .

· در هر حال زمان تماس حدود یک ساعت برای ازبین بردن زیستوارک های حساس در مقابل کلر منظور گردد .

· حداقل کلر باقیمانده پس از یک ساعت ۵/۰ میلی گرم در لیتر پیشنهاد می شود .

· مقدار کلر مورد نیاز هر نوع آب برابر خواهد بود با مقدار کلری که به آب اضافه می شود تا پس از یک ساعت مقدار ۵/۰ میلی گرم در لیتر کلر باقی مانده داشته باشد .

Leave a comment

Your email address will not be published.

سه × سه =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

'Web Designed By | Parse-Design 02165612583'