UV

پرتو فرا بنفش (UV) قادر است بدون نیاز به مواد شیمیایی افزودنی که غالبا ترکیبات مضر جانبی ایجاد نموده و طعم آب را تغییر می دهند عمل ضدعفونی را بطور کامل ا انجام دهد .ساختار دستگاه uv  در کلیه سیستم‌ها مشابه است.

   خنثی سازی میکروبها توسط تأثیر آسیب رسانی پرتو UV بر روی DNA میکرو ارگانیسم‌ها می‌باشد. فوتون های پر انرژی uv توسط DNA جذب شده و خاصیت تکثیر و  پراکندگی میکرو ارگانیسم‌ها را از بین می‌برد و قابلیت آنها را در ایجاد بیماری‌هایی از قبیل بیماری‌های معده و روده که از موارد اصلی منتج از نوشیدن آب آلوده     می‌باشد را از بین می‌برد.

ا  این روش برای حذف و نابودی میکروب‌ها و ضد عفونی کردن مواد ، کاملا سازگار با محیط زیست بشر  شناخته شده است.  شدت اثر تابش در سیستم های فرا بنفش ،  متناسب با طول زمان تابش اشعه و شدت تابش اشعه لازم برای از بین بردن میکروارگانیسم‌ها و ضد عفونی کردن مواد می‌باشد.

برای اینکه تابش اشعه ماورای بنفش در حذف و نابودی میکروارگانیسم ها مؤثر تر باشد، بایستی آب تا حد ممکن شفاف باشد و کدری آب (Turbidity) آن تا حد ممکن کاهش یابد تا اشعه قدرت نفوذ (Penetration) بیشتری در آب و جذب شدن با میکروارگانیسم ها داشته باشد.

فواید و مزایای استفاده از UV

·        نیاز به حداقل فضا جهت نصب و راه‌انداز دستگاه به علت قرار گیری در مسیر لوله آب.

·        هزینه های عملیاتی بسیار پایین.

·        پایین بودن مصرف برق دستگاه.

·        نداشتن  استهلاک مکانیکی.

·        از بین بردن تمامی میکروارگانیسم های بیماریزا و مقاوم نسبت به کلر تا ۹۹%

·        ضدعفونی شدن آب در همان لحظه تابش اشعه

·        عدم تغییر یافتن خواص شیمیایی و فیزیکی آب

·        ضد عفونی کردن آب در محدوده ۵/۸-۶= pH

·        نصب در مسیر لوله آب

·        عدم تولید هیچ‌گونه ترکیبات باقیمانده

·        عدم نیاز به تانک خارجی و عدم حمل ترکیبات شیمیایی مخاطره آمیز

کلر فرا بنفش شرح
شیمیایی فیزیکی روش ضد عفونی
ثانیه ۱۲۰۰ ثانیه ۵ زمان تاثیر گذاری بر میکروب
دارد ندارد تغییرات در ترکیب آب
دارد ندارد مواد شیمیایی زائد
دارد ندارد پیدایش ترکیب آلی و اکسید های خطرناک
دارد ندارد تخریب محیط زیست
دارد ندارد خطر انفجار و نشت گاز به محیط
دارد ندارد امکان ایجاد آلرژی
دارد ندارد تسریع زنگ زدگی
دارد ندارد سرطان زایی
دارد ندارد نیاز به نگهداری مواد شیمیایی

   کاربرد لامپ های UV در ضدعفونی کردن آب:

* در منازل، رستوران ها، هتل ها، کشتی ها و …

* در صنایع شستشوی مواد غذایی (جهت شستشوی سبزیجات، میوه، ماهی، غذاهای دریایی که قبل از بسته بندی باید با آب عاری از هرگونه میکروارگانیسم شسته شوند)

* صنایع نوشابه سازی

* صنایع لبنیات سازی

* صنایع داروسازی و لوازم آرایشی

* بیمارستان ها و آزمایشگاه ها

* جهت استریلیزه کردن فیلتر های کربن و رزین های تبادل یونی و ایجاد محیطی نامناسب برای پرورش میکروارگانیسم ها

* جهت استریلیزه کردن غشاهای نیمه تراوا (Membranes) در سیستم R.O و جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها روی غشای نیمه تراوا و کم شدن سرعت نفوذ

Leave a comment

Your email address will not be published.

12 − یازده =

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

'Web Designed By | Parse-Design 02165612583'