Blog

تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

اگر یک غشاء نیمه تراوا بین دو محلول باغلظت های متفاوت قرار گیرد،مقداری ازحلال از یک طرف غشاء به یک طرف دیگرمنتقل میشود جهت طبیعی حرکت حلال به گونه ای است که محلول غلیظ تر رقیق تر می شود،سپس آب خالص از غشاءعبور کرده ووارد آب شور می شود،اگر به سیستم اجازه رسیدن به تعادل داده شود،در آن صورت سطح آب نمک(محلول غلیظ تر)از سطح آب خالص بالاتر خواهد رفت.این اختلاف سطح در دوطرف غشاءرافشار اسمزی گویند.دراسمز معکوس،آب خام توسط پمپ به داخل محفظه ای که دارای غشاء نیمه تراواست رانده میشود وچون ناخالصی ها قادر به عبور از غشاء نیستند از این رو در یک طرف غشاء آب خالص ودر یک طرف دیگر،آب تغلیظ شده وجود خواهد داشت.این ۶فرایند برای تهیه آب آشامیدنی از آب هایی که حاوی املاح معدنی زیاد وناخالصی های آلی باشند بسیار مناسب بوده وحتی قادر است از آب دریا با۵۰۰۰۰ونیز از  آب های لب شور ،آب آشامیدنی تهیه کند.

شَما می توانید در این مقاله راجب  تصفحه آب شهری  مطالعه کنید

آلاینده های میکروبیولوژی در تصفیه آب صنعتی

آلاینده های میکروبیولوژی از قبیل روش اسمزمعکوس قادر به جداسازی موادآلی غیر محلول،مواد آلی محلول،اندوتوکسین ها،ویروس ها،باکتری ها وذرات می باشد. روش اسمز معکوس به هایپر فیلتراسیون نیز معروف می باشد،یعنی بااستفاده از این روش ذراتی به کوچکی یون ها را می توان جدا کرد.همچنین جهت زدودن نمک ها وسایر ناخالصی های آب وبهبود رنگ،طعم مزه آن می توان ازاین روش بهره گرفت.لازم به ذکر است که بیش ازیک قرن است این تکنولوژی شناخته شده است ولی تا قبل از ۶۰سال اخیریعنی تا زمانیکه غشاءهای خاص توسعه نیافته بودند این تکنولوژی گسترش چندانی پیدا نکرده بود.

شرکت فنی ومهندسی آبنوس پالایش توانایی ساخت سیستم های اسمزمعکوس جهت آب های لب شوروشور(آب دریا)،درظرفیت های مختلف از ۵متر مکعب در شبانه روزتاظرفیت های بالا رابه طورمستقیم وباتوان کارگاهی واجرایی ، دارا می باشد.این شرکت ،طرحهای موردنیاز راباهمکاری جمعی ازمهندسین وکارشناسان کارآزموده وسابقه  دارواستفاده ازنرم افزارهای مربوطه وبراساس کیفیت وکمیت آب خام ورودی وآب پاک ونیازمشتری ،انجام داده وسپس براساس طرح موردنظربه کارخانه شرکت واقع درشهرک صنعتی گلگون تهران به همراه نقشه های مربوطه ارسال ودرآنجاتوسط مدیرتولیدبررسی گردیده ودرخط مونتاژقرارمیگیردوپس ازتولیددرمحل کارخانه تست وکلیه ایرادات احتمالی دستگاه برطرف وآماده تحویل به مشتری میگرددوبراین اساس محصولی قابل اطمینان طبق استاندارهای بین المللی ارائه می نماید.

مزیت های سیستم :

– کارکرد پیوسته و مداوم سیستم

– قابلیت دریافت ورودی آب خام با بالا

– میزان بازدهی بالا در کل سیستم

– سادگی فرایند برای اپراتور

– ظرفیت های تولید متعدد

– پایین بودن هزینه های نگهداری سیستم

– عدم به کار گرفتن مواد زیان بخش برای انسان دراین سیستم

– از بین بردن تمامی آلاینده ها ازقبیل آلاینده های آلی،غیرآلی ومیکروبی

– امکان استفاده ازمنابع نامتناهی وقابل اطمینان یعنی آب دریاها دراین سیستم

– پایین بودن هزینه نصب وراه اندازی سیستم

– قابلیت جداسازی آلاینده هایی که به آب رنگ، مزه وبوی نامطبوعی می دهند، از قبیل طعم هایی قلیایی و نمکی به وسیله کلریدهاو سولفات ها ایجاد می گردند

– تولید آب خالص که آب تولیدی توسط این سیستم مورد تایید قرار گرفته است وکاملا با استانداردهای جهانی مطابقت دارد.

اشتراك گذاری نوشته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *